فایل های دسته بندی مهندسی مواد و متالوژی - صفحه 1

پاورپوینت تستهای مخرب و غیر مخرب در بازرسی جوش

بخشی از متن پاورپوینت: (Cracks) گروه شماره 1 – ترك ها: ترك ”ناپيوستگی بوجد آمده بوسيله پارگی موضعی است، كه می تواند ناشی ازسرد شدن يا تنش باشد. تنشهای باقيمانده و هيدروژن از عوامل ايجاد تركها به حساب مي آيند. تركها به دو دسته گرم و سرد تقسیم می ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل