فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

پاورپوینت جامع انسان در اسلام

مقدمه: بحث براین است که در عصری که انسان در عصری که در علوم مختلف پیشرفتهای زیادی داشته است آیا باز هم دین پژوهی و مراجعه به دین برای حل مشکلات ضروری است. برای رسیدن به این پاسخ بررسی دو نظریه ضروری است عده ای بر این اعتقادند امروزه پیشرفت ...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل